Om oss - Fimreite Bergboring AS

TELEFON: 465 81 000
Ta kontakt for synfaring og tilbod
MENY
MENY
Go to content
OM OSS

Me er eit selskap med base i Sogndal som driv med bergboring. Me starta våren 2014 og er no 4 ansatte. Arbeidsområdet er Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal, men me er fleksible utover dette. Eigar er Per Magne Fimreite.

Me tilbyr tenester til konkurransedyktige prisar innan:

  • Boring etter vatn for vassforsyning til gardsbruk, bustadhus, hytter, bustadfelt osv.

  • Boring av energibrønnar til varmepumper i bustadhus, dette er ei eingongsinvistering som gjer at du kan utnytte ein miljøvenleg og fornybar energiresurs.

  • Gjennomboring av fjellknausar, kryssing av vegar, tomter og eksisterande bebyggelse. Dette er eit rimleg og miljøvenleg alternativ til konvensjonelle grøfter.

  • Fundamentering: Er ein teknikk som blir benytta der det er usikker grunn for etablering av bygg.

BESØKSADRESSE:
FIMREITE BERGBORING AS
Kloppavegen 9, 6854 Kaupanger
Telefon: 465 81 000
post@fimreitebergboring.no

FIMREITE BERGBORING AS
Fimreite, 6856 Sogndal
Telefon: 465 81 000
post@fimreitebergboring.no

© FIMREITE BERGBORING AS - 2018 - UTVIKLET AV MAXROY AS
Back to content